Fordøyelsesystemet
Det  flotte fordøyelsessystemet vårt spalter maten, i form av store molekyler, til små molekyler som tarmen kan absorbere og kroppen vår videre nyttiggjøre seg av i form av energi.

Her kan du lese om næringsstoffenes vei gjennom kroppen;
kort summert, summert - eller mer utførlig med tekst og bilde :-) 
 
SØK Butterfly Season