Syre-base balansen

På samme vis som kroppen vår trenger en bestemt temperatur for å fungere godt, trenger cellene og blodet vårt et bestemt pH-område for å fungere optimalt.

De kjemiske prosessene i kroppen må ha en viss pH for å kunne fungere godt. Det er derfor viktig at H+ konsentrasjonen holdes innenfor sine (små) grenser.
pH innvirker blant annet på enzymenes aktivitet. Enzymene har mange viktige oppgaver og er blant annet med i kroppens nedbrytning av næringsstoffer som karbohydrater, protein og fett. Cellene våre trenger også riktig pH for å nyttiggjøre seg av næringen fra blodet og for å utføre celleprosessene sine, mens proteinene i kroppen trenger en spesiell pH for å beholde former sin og fungere godt. Om pH-en blir for høy eller lav, vil proteinene denaturere og ikke lenger fungere som de skal (- enzymer er proteiner).

Samspillet i kroppen gjør at pH-verdien til væskene inni- og utenfor cellene holdes innenfor sine grenser, selv om vi spiser syreholdig eller basisk mat. Buffere er blant de som er med på å sikre den stabile pH-graden. Buffere er svake syrer eller baser som tar opp H+ ioner når hydrogenkonsentrasjonen stiger - og avgir hydrogenatomer når konsentrasjonen synker. Et av de mest kjente buffer-systemene er bikarbonatsystemet.
Pusten reguleres også i forhold til kroppens pH-verdi. Når syrenivået i kroppen stiger vil pusten automatisk bli raskere og avgi karbondioksid. Nyrene hjelper også til med reguleringen ved å  skille ut H+ når kroppen blir sur. Men til forskjell fra bufferne og lungene som raskt reagerer, trenger nyrene flere timer på å gjenopprette en normal pH-verdi.

Alle de overstående prosessene skjer automatisk i kroppen, mens vi selv kan regulere en annen vesentlig faktor som kosten vår. Maten vi spiser påvirker pH-verdien i blodet vårt. Ved å spise mye grønnsaker vil kroppen kunne opprettholdet sin naturlige pH-balanse, mens den ved inntak av mye syreholdig mat må benytte buffersystemene for å gjenopprette balansen. Kalsiumrike matvarer kan også nyttes til å opprettholde blodets pH, og bidra med at kroppen ikke tapper mineralet fra knoklene og skjelettet vårt.

 
 
SØK Butterfly Season