Basisk- og syreholdig mat

Basisk mat
De fleste grønnsaker som rotgrønnsaker og grønne bladgrønnsaker, linser, mandler, hirse og naturris.
Grønnsakene er mest basiske når de er rå og mister mye av den verdifulle egenskapen når de kokes.

Vitaminer og mineraler som anses å ha en basendannende effekt er K-vitamin, magnesium, kalsium
og natrium.

Syreholdig mat
Eksempler på syreholdig mat er animalske produkter som kjøtt og meieriprodukter,
bearbeidet mat, bønner, brød, sjokolade, brus og kaffe.


Syredannende mineraler er nitrogen, fosfor og klorid.

* De ovennevnte eksemplene på basisk- og syredannende kost, er skrevet ut ifra min egen erfaring.

* Meningene er mange og ulike innen forskningen om hva som er surt og basisk, avhengig av hvordan den enkelte forsker måler pH-verdien. Det beste er å lytte til sin egen kropp og spise det som føles riktig. Mens det med dagens kosthold er lett å få overskudd av syre i kroppen, skal det mye til å bli for basisk.

 
 
SØK Butterfly Season