Dyrene i fjøset

Ordet fjøs høres både koselig og trygt, som et godt sted å være for dyrene. Om man 
besøker dyrene og ser hvordan de har det, er virkeligheten en annen for de fleste av 
landets dyr. Ikke minst for kalvene som kommer til verden.

Ku og kalv
De fleste bønder skiller kalven fra moren når den blir født og setter den alene i en liten boks, eller sammen med andre kalver. Kua roper fortvilet på den nyfødte kalven sin som svarer tilbake. De er i samme fjøs, men uten mulighet til å være sammen.

* Bildet til høyre er av en nyfødt kalv som er tatt fra moren sin, og ligger alene på betonggulv.                                                                   

Adskillelsen fra moren gjør at kalven begynner å suge på de andre kalvene og på innredningen rundt seg.

De fleste kyr står bundet i fjøset i over 8 måneder av året, uten mulighet til å bevege seg, kun ta et lite skritt frem og tilbake. Påkjenningen er stor. Mange av dyrene begynner å rulle med tungen og gjøre unormale ting som formidler skaden det påfører dem. En bonde kan gå ut og inn av fjøset som han vil. Dyrene står fastbundet.   
                                                                                                    
Kuene i Norge er avlet frem til å melke unormalt mye. Den høye melkeproduksjonen gjør at 
dyrene lett får jurbetennelser og andre sykdommer, foruten av den gjør dem slitne. 
Produksjonen påvirker også stoffskiftet deres og gir ketose, økt syre i kroppen - alt lidelser som dyrene utsettes for som følge av bøndenes ønske om fortjeneste. 
Smerte som kunne vært unngått om dyrene hadde fått leve slik de fra naturens side 
var ment.

Fóret bøndene gir til kuene er også så kraftig at de har kronisk diaré. En lukt og avføring de 
må stå i daglig. 

Når melkingen deres avtar etter 3-4 år, sendes de til slakteriet.Kilde: Vitenskapelige studier

 Bilder: dyrevern.no
 

 
 
SØK Butterfly Season